Kế hoạch cải tiến chiên lược
Số ký hiệu văn bản 89/KH-NTB
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải tiến chiên lược
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Phó Hiệu trưởng Phụ trách
Tài liệu đính kèm Kế hoạch cải tiến CL.doc