KE HOACH HỌC TAP SUOT DOI NĂM 2022
Số ký hiệu văn bản KE HOACH HỌC TAP SUOT DOI NĂM 2022
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung KE HOACH HỌC TAP SUOT DOI NĂM 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Thiện
Tài liệu đính kèm KH HOC TAP SUOT ĐOI nam 2022.pdf