Kế hoạch tháng 10 (2022-2023)
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch tháng 10 (2022-2023
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tháng 10 (2022-2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Thiện
Tài liệu đính kèm KH THANG 10.pdf