Kế hoạch tháng 01 + 02
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch tháng 01 + 02
Ngày ban hành 02/01/2023
Ngày hiệu lực 02/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tháng 01 + 02
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Thiện
Tài liệu đính kèm KH Tháng 01 + 02 -2023.pdf